นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับทางพิเศษ มีผู้ใช้งานอยู่ในระบบประมาณ 1 -1.2 ล้านเที่ยวต่อวัน และ สำหรับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) มีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 250,000 - 300,000 เที่ยวต่อวัน

รายได้ของบริษัทออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ โดย 70% เป็นรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ, 25% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบราง, และ 5% เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ส่วน A, B, C, D
  • ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) (C+) ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99%

ปริมาณจราจรเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เท่ากับ 1.2 ล้านเที่ยวต่อวัน และเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 3.16%

     
  • โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ (สถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ)
  • โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)

ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เท่ากับ 274,000 เที่ยวต่อวัน หรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อวันทำการ เท่ากับ 315,000 เที่ยวต่อวัน โดยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 5.12%

ทำให้ผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยระบบการเดินทางที่มี
ชานชาลาที่เชื่อมต่อ ณ สถานีเดียวกัน