นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 06 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20/10/2560 7.85 7.95 7.85 7.90 30,982,500 244,746,030
19/10/2560 7.90 7.95 7.80 7.90 78,065,700 613,810,035
18/10/2560 8.00 8.05 7.85 7.85 62,466,100 495,485,225
17/10/2560 8.10 8.10 8.00 8.05 42,585,500 342,774,250
16/10/2560 8.05 8.05 8.00 8.05 37,439,700 301,070,135
12/10/2560 7.90 8.05 7.90 7.95 80,845,100 645,679,990
11/10/2560 7.85 8.00 7.80 7.85 92,033,200 727,432,155
10/10/2560 7.85 7.90 7.75 7.85 64,958,000 508,043,745
09/10/2560 7.90 7.90 7.80 7.85 43,589,300 341,936,955
06/10/2560 7.90 7.95 7.85 7.90 44,299,100 349,775,560

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น