นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 07 มีนาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20/03/2561 7.15 7.20 7.15 7.15 10,888,900 78,197,975
19/03/2561 7.15 7.25 7.15 7.15 7,095,000 51,004,535
16/03/2561 7.20 7.25 7.15 7.20 19,985,600 143,879,800
15/03/2561 7.30 7.30 7.15 7.20 36,880,000 265,502,235
14/03/2561 7.25 7.30 7.20 7.30 14,565,200 105,829,390
13/03/2561 7.20 7.25 7.20 7.25 4,950,300 35,806,635
12/03/2561 7.20 7.30 7.15 7.25 23,797,400 171,634,150
09/03/2561 7.10 7.20 7.05 7.15 43,829,000 313,045,255
08/03/2561 7.20 7.25 7.05 7.10 38,070,800 271,332,480
07/03/2561 7.15 7.35 7.10 7.20 41,392,000 299,469,685

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น