Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13/12/2561 9.20 9.40 9.20 9.30 66,916,400 623,065,365
12/12/2561 9.20 9.20 9.10 9.15 24,002,200 219,766,540
11/12/2561 9.30 9.40 8.95 9.10 110,990,000 1,012,604,440
07/12/2561 9.40 9.65 9.15 9.20 172,364,000 1,618,262,100
06/12/2561 9.10 9.45 9.05 9.35 91,843,200 852,040,805
04/12/2561 8.95 9.15 8.90 9.15 138,968,900 1,261,334,390
03/12/2561 8.90 9.00 8.85 8.95 47,370,000 422,882,220
30/11/2561 8.90 8.90 8.75 8.85 25,942,000 229,136,170
29/11/2561 8.80 8.90 8.75 8.90 30,908,700 273,640,245
28/11/2561 8.70 8.85 8.65 8.80 36,436,400 319,825,055

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น