นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15/12/2560 7.75 7.75 7.70 7.75 23,498,900 182,002,815
14/12/2560 7.65 7.75 7.60 7.75 45,733,700 351,313,935
13/12/2560 7.65 7.70 7.55 7.60 53,709,800 408,771,720
12/12/2560 7.70 7.75 7.65 7.65 22,752,500 174,705,885
08/12/2560 7.65 7.75 7.65 7.70 49,869,300 383,995,730
07/12/2560 7.85 7.85 7.65 7.65 108,231,000 835,415,030
06/12/2560 7.85 7.90 7.80 7.85 21,325,000 167,169,245
04/12/2560 8.00 8.00 7.80 7.85 65,516,500 515,540,630
01/12/2560 7.95 8.00 7.90 7.95 16,890,200 134,222,065
30/11/2560 8.00 8.00 7.90 7.95 56,468,300 448,681,845

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น