นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 04 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
18/10/2561 8.35 8.40 8.30 8.35 12,250,900 102,250,120
17/10/2561 8.35 8.50 8.35 8.40 23,394,400 197,258,385
16/10/2561 8.25 8.40 8.25 8.35 17,012,700 141,787,235
12/10/2561 8.25 8.40 8.25 8.30 22,584,500 188,059,535
11/10/2561 8.15 8.30 8.10 8.25 55,377,800 454,265,810
10/10/2561 8.35 8.40 8.25 8.35 19,146,400 159,398,625
09/10/2561 8.25 8.35 8.25 8.30 24,311,700 201,623,505
08/10/2561 8.40 8.45 8.25 8.25 47,026,600 391,002,275
05/10/2561 8.45 8.50 8.40 8.40 25,158,500 212,322,345
04/10/2561 8.50 8.55 8.40 8.45 50,901,800 429,916,135

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น