นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 สิงหาคม 2561 ถึง 17 สิงหาคม 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17/08/2561 8.10 8.25 8.10 8.25 31,284,500 256,468,010
16/08/2561 8.10 8.15 8.05 8.10 21,910,300 177,337,790
15/08/2561 8.05 8.15 8.00 8.15 30,385,400 245,179,285
14/08/2561 8.20 8.20 8.00 8.10 44,804,900 362,562,135
10/08/2561 8.30 8.35 8.15 8.25 24,605,400 202,775,305
09/08/2561 8.15 8.35 8.15 8.35 38,717,800 320,794,845
08/08/2561 8.20 8.25 8.10 8.15 28,663,100 233,958,595
07/08/2561 8.20 8.25 8.10 8.20 23,691,500 193,425,650
06/08/2561 8.35 8.40 8.20 8.20 67,317,600 559,530,265
03/08/2561 8.30 8.30 8.25 8.30 8,045,700 66,672,465

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น