Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 31 ตุลาคม 2561 ถึง 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13/11/2561 8.40 8.60 8.40 8.55 24,166,000 205,507,955
12/11/2561 8.75 8.75 8.45 8.50 39,968,600 341,732,005
09/11/2561 8.70 8.75 8.65 8.70 17,102,400 148,868,045
08/11/2561 8.75 8.90 8.70 8.70 49,922,800 440,335,045
07/11/2561 8.75 8.75 8.60 8.75 19,078,600 165,779,160
06/11/2561 8.65 8.80 8.60 8.75 34,387,700 300,164,120
05/11/2561 8.50 8.60 8.50 8.60 13,790,000 118,037,470
02/11/2561 8.65 8.75 8.60 8.65 40,397,700 351,183,030
01/11/2561 8.50 8.60 8.45 8.60 61,922,200 529,345,475
31/10/2561 8.25 8.50 8.20 8.50 30,815,000 258,084,315

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น