นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน

รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1 (พฤษภาคม 2561)
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2 (สิงหาคม 2561)
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3 (พฤศจิกายน 2561)
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี (กุมภาพันธ์ 2562)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
20 เม.ย. 2561 ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
16 ม.ค. 2561 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
BEM Local Roadshow ประเทศไทย Bualuang Securities
25 ม.ค. 2561 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand CEO-CFO Conference ประเทศไทย J.P. Morgan’s Thailand
7 มี.ค. 2561 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานการเงิน
คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2018 ประเทศไทย CGS-CIMB Securities
8 มี.ค. 2561 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
15th CLSA ASEAN Forum ประเทศไทย CLSA
19-20 มี.ค. 2561 คุณชาตรี เตชะทัศนสุนทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานการเงิน
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
21st Asian Investment Conference ฮ่องกง Credit Suisse