นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน

รายงานปริมาณจราจร / จำนวนผู้โดยสาร

ทุกวันที่ 10 ของเดือนยกเว้นวันหยุดทำการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  • ไตรมาส 1 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 1 (พฤษภาคม 2560)
  • ไตรมาส 2 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 2 (สิงหาคม 2560)
  • ไตรมาส 3 ภายใน 45 วันหลังจากไตรมาสที่ 3 (พฤศจิกายน 2560)
  • งบปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี (กุมภาพันธ์ 2561)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วมงาน
11 เม.ย. 2560 ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ถือหุ้น

งานโรดโชว์

วันที่ ผู้บรรยาย งาน สถานที่ ผู้จัดงาน
9 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
CLSA ASIAN Forum 2017 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ CLSA
13-14 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ DBSV
21-22 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ประเทศสิงคโปร์ Maybank Kim Eng
27-28 มี.ค. 2560 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
20th ASIAN Investment Conference 2017 ฮ่องกง Credit Suisse
4-5 พ.ค.60 คุณอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนปฏิบัติการ
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Invest ASIAN 2017 สหราชอาณาจักร Maybank Kim Eng
8 พ.ค.60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow สหราชอาณาจักร และสาธรณรัฐไอร์แลนด์ Maybank Kim Eng
10 พ.ค.60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
SET Thailand Conference London 2017 สหราชอาณาจักร SET และ Maybank Kim Eng
22-31 พ.ค. และ 7 มิ.ย. 60 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Local Non-Deal Roadshow ประเทศไทย Maybank Kim Eng
20 มิ.ย. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
CS Infrastructure Tour ประเทศไทย Credit Suisse
29 มิ.ย. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
ASP CEO forum ประเทศไทย Asia Plus
21 ก.ค. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
dbTISCO Thailand Transportation & Construction Corporate Day ประเทศไทย TISCO
30 ส.ค. 60 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Focus 2017 ประเทศไทย SET และ Phatra
11-13 ก.ย. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
CLSA Investors’ Forum ฮ่องกง CLSA
2-6 ต.ค. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow สหรัฐอเมริกา DBSV
19 - 20 ต.ค. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
Non-Deal Roadshow ญี่ปุ่น Maybank Kim Eng
22 พ.ย. 60 คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
dbAccess Thailand SET Corporate Day สิงคโปร์ TISCO
30 พ.ย. 60 คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน
คุณสุทธิดา สุขะนินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
CNS Corporate Access ประเทศไทย NOMURA