นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 23 เมษายน 2561 10:31
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 7.70
-
-
1,423,500
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.75
7.70
7.65 - 7.75
7.00 - 8.25
Chart Type