นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:38
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 7.10
-0.05
-0.70 %
31,227,500
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.10
7.15
7.05 - 7.15
5.10 - 8.90
Chart Type