นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม 2560 16:37
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 7.60
+0.05
+ 0.66 %
122,168,900
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.55
7.55
7.50 - 7.65
5.35 - 8.90
Chart Type